DOROBEK NAUKOWY

DOKTORAT
w dziedzinie Pediatrii , Uniwersytet Medyczny w Łodzi, grudzień 2008

PUBLIKACJE :
Warunki domowe i zwyczaje higieniczne, a ryzyko wystapienia chorób atopowych,
Pediatria Polska, 2004, 6, 455-459
Analiza czestosci wystepowania chorób atopowych w populacji dzieci z Lidzbarka Warmińskiego i okolic,
Lekarz Wojskowy, 2003, 3 , 140-143
Rabdomioliza przyinfekcyjna u dzieci, opis trzech przypadków ,
Przeglad Pediatryczny, 2005, 2, 98-100
Profilaktyka malarii u pilotów pełniacych zadania w rejonach endemicznych w misjach pokojowych ,
Polski Przeglad Medycyny Lotniczej, 2008, 3, 261-268
praca wygłoszona na konferencji szkoleniowo-naukowej : Medycyna lotnicza w służbie polskiego lotnictwa w WIML w Warszawie w dniu 08.04.2008r.
Występowanie przeciwciał przciwplemnikowych we wnetrostwie i ich rola w wywoływaniu niepłodnosci ,
Diagnostyka Laboratoryjna, 2008, tom 44, zeszyt 2, 261-268
The rare coexistence of Job's syndrome and allergy to common allergens and a short stature in Polish sibs,
Clinical and Experimental Medical Letters, 2010, 51(2), 151-154     

NAGRODY :  
nagroda Zarzadu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w konkursie na najlepsza prace naukowa opublikowana w Pediatrii Polskiej przez młodych naukowców,